PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

Ajuntament d’Alcoi

TRANSPARÈNCIA ALCOI

Regidors
10
Pressupost 2024
50000000 ,01 €
Despesa per habitant
1 ,36€
Habitants
58.98

Corporació municipal

persona-enlace

Sr. Toni Francés PérezALCALDEGrup Municipal Socialista

Accés a la Informació

Qualsevol persona pot sol·licitar l’accés a la informació pública, en compliment del seu dret d’accés recollit en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Any 2024= 58.097.865€
Any 2023= 58.409.752€
Any 2022= 72.498.490€
Any 2021= 69.764.236€
Any 2020= 59.808.979€
Any 2019= 64.264.182€
Any 2018= 59.553.283€
Any 2017= 55.617.904€
Any 2016= 53.373.853€

Més informació

que t’interessarà

Skip to content